Форум обговорення доповіді

Оцінювааня в Moodle

 
 
Фото Подласов Сергій Олександрович
Оцінювааня в Moodle
Подласов Сергій Олександрович - неділя, 24 травень 2015, 06:46
 

Оцінювання тестових завдань можна проводити за кількістю правильних відповжідей і ця оцінка об'єктивр відображає набуті студентом знання. Які критерії оцівювання пропонує автор і чим таке  оцінювання відрізняється від традиційного, як це роблять викладачі в аудиторії?

Фото Олійник Наталія Юріївна
Оцінювааня в Moodle
Олійник Наталія Юріївна - неділя, 24 травень 2015, 19:57
 

Шановний, Сергію Олександровичу! Дякую за запитання. Перш за все хочу акцентувати увагу на тому, що ми вже давно використовуємо тестове оцінювання як додаткове. Ми глибоко переконані в тому, що одні тільки тести не можуть забезпечити об'єктивного оцінювання. Цей метод досить зручний для встановлення знань и навичок на найнижчому рівні засвоєння.

Що стосується критеріїв оцінювання, то в своїй роботі ми спираємося на такосономію Блума. І завдання для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу студентами ми формулюємо відповідно до визначених  цілей навчання.

Фото Подласов Сергій Олександрович
Оцінювааня в Moodle
Подласов Сергій Олександрович - неділя, 24 травень 2015, 21:35
 

Дякую за відповідь, але я незовсім зрозумів яким чином Ви оцінюєте лекційні заняття та ін. З тестами все зрозуміло, дійсно - допоміжна, або ж попередня форма контролю. Що ж стосується інших видів роботи, то, по-перше, при їх виконанні студент може користуватися сторонніми джерелами, або ж чужою головою, по-друге, для оцінювання роботи Ви повинні її читати, а якщо студентів багато, то така робота ні чим не краща за письмову, або взагалі усне опмтування. А  критерії можуть бути і відмінні від Блума, точніше - більш сучасними.

Фото Олійник Наталія Юріївна
Оцінювааня в Moodle
Олійник Наталія Юріївна - понеділок, 25 травень 2015, 22:35
 

Шановний Сергію Олександровичу, хотіла б свою відповідь розділити на дві частини.
По-перше, що стосується ідентифікації студента. Так, студент може списувати, може скористатися чиєюсь допомогою. Я, сподіваюсь, ви не виключаєте аналогічної ситуації в традиційному навчанні. Ми намагаємось запобігти цьому явищу за допомогою індивідуальних або творчих завдань. Як показує наш досвід використання дистанційних технологій, названі вище випадки поодинокі, навпаки збільшується мотивація до навчання, до самостійного виконання завдань. Доречі, завдання ми проектуємо таким чином, щоб відповіді були досить стислі (щоб багато не читати, перевіряючи). Щодо критеріїв оцінювання, безумовно, ми використовуємо сучасні інтерпретації, враховуючи рівні засвоєння та категорії цілей навчання.

Щодо використання елементу "Лекція" для оцінювання. Він досить ефективний для організації самостійної роботи та її оцінювання. Так, ми маємо можливість подати навчальний матеріал в цікавій інтерактивній формі, запропонувати студентам виконати тестові завдання після опрацювання певної частини навчального матеріалу для самоконтролю, а наприкінці лекції - творче завдання (наприклад у вигляді ессе, або розрахункового завдання).