У статті висвітлені питання щодо ефективності застосування віртуальних лабораторних моделей та LMS MOODLE в навчальний процес технічного коледжу, показано переваги застосування їх у підготовці майбутніх фахівців з обчислювальної техніки.